Triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành kế hoạch triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Kế hoạch số 153-KH/TU, ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ: Việc đánh giá phải làm nổi bật những kết quả đạt được; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm; đề ra nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong năm 2020- năm kết thúc nhiệm kỳ, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng ở cấp tỉnh với các nội dung: (1) Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2019, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân; các định các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo trong năm 2020; (2) Đánh giá, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2019; (3) Đánh giá kết quả thực hiện cam kết trách nhiệm tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019, tổ chức ký cam kết trách nhiệm năm 2020. Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019. Việc tổ chức hội  nghị dự kiến tổ chức vào giữ tháng 01/2020. HY- tổng hợp

 

 

356 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 31
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 32
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12243509