Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong tháng 11/2019 

Trong tháng 11/2019, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm sau:

- Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn, về công bố kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Văn Thành, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác công an.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Tiểu ban Văn kiện cho ý kiến về dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; cho ý kiến Kết luận về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2019 để trình Hội  nghị Tỉnh ủy lần thứ 24.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến chỉ đạo về thúc đẩy các dự án động lực trên địa bàn tỉnh; thành lập Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Vĩnh Linh về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng của địa phương 10 tháng đầu năm 2019; làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ và Doanh nghiệp tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị sau khi hợp nhất hai đảng ủy khối.

- Ban hành Kế hoạch tổ chưc các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2020).

- Tổ chức trao giải cuộc thi Giải báo chí về công tác xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) năm 2019; dự chỉ đạo Đại hội thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014-2019.

- Dự Lễ khởi công Nhà máy Nhiệt điện 1 tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; khánh thành đường trục dọc Khu kinh tế Đông Nam.

- Chuẩn bị Báo cáo tự kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, phục vụ Đoàn kiểm tra 1327 của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương.

Hoàn thành 04 cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: (1) Giám sát Ban Thường vụ huyện ủy và các đồng chí trong Thường trực huyện ủy Đakrông trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Huyện ủy, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày  27/12/2008 của Chính phủ về “Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo” và các dự án đầu tư trên địa bàn huyện; (2) Giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; (3) Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quản lý rừng và sử dụng đất trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất đối với Ban Thường vụ huyện ủy Cam Lộ; (4) Giám sát việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch số 64-KH/TU ngày 24/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản đối với Ban Thường vụ huyện ủy và đồng chí Bí thư huyện ủy huyện ủy Gio Linh.

- Các đồng chí UVTVTU dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư. Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; dự Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai sáng kiến Dân chấm điểm M-Score trên lĩnh vực hành chính công và y tế; dự Hội nghị của Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế DCCS. Tiếp đoàn HĐND tỉnh Savanakhet (Lào). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019.

- Quyết định một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ.

          (HY- tổng hợp)

110 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 49
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 49
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12241933