Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đánh giá kết quả thực hiện cam kết của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019, đề xuất nội dung cam kết năm 2020 

Để đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện các nội dung cam kết trách nhiệm tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019, tiếp tục triển khai chủ trương này trong năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có văn bản yêu cầu ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và người đứng đầu các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện nội dung này.

Theo đó, tập trung đi sâu đánh giá việc thực hiện các nội dung, đầu việc theo định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (từ 2 đến 4 nội dung đầu việc đối với mỗi đơn vị), nêu rõ việc nào đã hoàn thành, việc nào đang thực hiện, việc nào chưa triển khai. Ý nghĩa, tác động của việc thực hiện nội dung cam kết đối với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Năm 2020, là năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Với quyết tâm cao nhất để thực hiện hoàn thành tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra trong nhiệm kỳ, yêu cầu các địa phương, đơn vị lựa chọn, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy những nội dung cam kết liên quan đến trách nhiệm của địa phương, ngành trong việc hoàn thành và “về đích” toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI  và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình, gắn với tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Để chuẩn bị cho việc ký cam kết trách nhiệm năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chuẩn bị nội dung ký cam kết của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh thuộc khối Nhà nước; lãnh đạo các Ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, MTTQVN tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh chuẩn bị nội dung ký cam kết của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu đơn vị mình. Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chuẩn bị nội dung ký cam kết của ban thường vụ cấp ủy cấp và Bí thư cấp ủy.

HY- tổng hợp

115 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 42
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 42
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12241923